Ποια προσευχή να διαβάσετε πριν από το Ayetel Kürsi; Απαγγελία προσευχής που θα φέρει ανταμοιβή για 70 δισεκατομμύρια καλές πράξεις


Warning: Undefined array key "mts_single_featured_image" in /home/krediverenbankal/public_html/wp-content/themes/mts_crypto/single.php on line 137
Ποια προσευχή να διαβάσετε πριν από το Ayetel Kürsi;  Απαγγελία προσευχής που θα φέρει ανταμοιβή για 70 δισεκατομμύρια καλές πράξεις


Το Ayetel Kürsi, που διαβάζεται κάθε εποχή σε σημαντικές θρησκευτικές ημέρες, όταν είναι απαραίτητο ή για λατρεία, απαγγέλλεται 313 φορές. Λοιπόν, ποια προσευχή πρέπει να διαβάσουν πριν από αυτήν την προσευχή όσοι δεν έχουν χρόνο για 313 αναγνώσεις και θέλουν να κερδίσουν ανταμοιβή 70 δισεκατομμυρίων καλών πράξεων;

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΣΤΙΧΟ ΚΟΥΡΣΙ; ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ 70 ΔΙΣ. ΧΑΣΕΝΙ

Σύμφωνα με ορισμένες φήμες, όποιος διαβάσει αυτή την προσευχή μία φορά πριν από το Ayetel Kursi και στη συνέχεια διαβάσει το Ayetel Kursi θα ανταμειφθεί με 70 δισεκατομμύρια καλές πράξεις.

‘Allahümme ύμνοι ükaddimü ileyke beyne yedey kulli breath velem hatin ve lahzatin ve tarfetin yatrifu bihâ ehlüssemâvâti ve ehlül ardi ve kulli şein hüve fi îlmike kainün ev kad kâne. Ükaddimü ileyke beyne yedey zelike kullih’

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΤΟΥ ΥΠΗΡΟΥ ΓΙΑ 70 ΔΙΣ. ΧΑΣΕΝΕ

“Θεέ μου! Είμαι μπροστά σου σε κάθε αναπνοή, πριν από κάθε στιγμή και κάθε δευτερόλεπτο, πριν από κάθε βλεφαρίδα των κατοίκων των ουρανών και της γης, και πριν από όλα όσα υπάρχουν τώρα, θα υπάρχουν στο μέλλον ή έχουν ήδη περάσει, που εγώ ξέρετε ότι θα σας είναι γνωστό. Παρουσιάζω τον l-Kursi.”

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΠΟ AYETEL KURSI

Η ανάγνωση του Ayetel Kursi, η οποία πρέπει να διαβαστεί για να πάρει την ανταμοιβή για 70 δισεκατομμύρια καλές πράξεις, είναι η εξής:

Allahu lâ ilahe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm.

Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm.

Lehû mâ fi’ssemâvâti και mâ fi’l-ard.

Men-ze’l-lezî yesfe’u ‘indehû illâ bi-iznih.

Ya’lemu mâ beyne eydihim και mâ halfehum.

Ve lâ yuhîtûne bi-şey’s min’ılmihî illa bimâ şae,

vesi’a Kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-arda ve

lâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve’laliyyü’l-azîm.Warning: Undefined array key "mts_related_posts_taxonomy" in /home/krediverenbankal/public_html/wp-content/themes/mts_crypto/functions/theme-actions.php on line 320

Comments (No)

Leave a Reply