Προσευχή βροχής Τουρκικά και αραβικά Προφορά και έννοια: Πώς να προσευχηθείτε για τη βροχή;


Warning: Undefined array key "mts_single_featured_image" in /home/krediverenbankal/public_html/wp-content/themes/mts_crypto/single.php on line 137
Προσευχή βροχής Τουρκικά και αραβικά Προφορά και έννοια: Πώς να προσευχηθείτε για τη βροχή;


Η τουρκική ανάγνωση της προσευχής της βροχής συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο συχνών ερευνών από πολίτες. Οι πολίτες που θέλουν να προσευχηθούν για βροχή θέλουν να προσευχηθούν όπως ορίζει η Προεδρία Θρησκευτικών Υποθέσεων.

ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ; ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η προσευχή για βροχή σε περιόδους ξηρασίας ονομάζεται προσευχή βροχής (istiskâ). Όταν προσεύχεστε για βροχή, συνιστάται να βγείτε έξω από τον οικισμό με το εκκλησίασμα και να προσευχηθείτε για τρεις συνεχόμενες ημέρες. Πριν από την προσευχή θα ήταν σκόπιμο να δίνουμε ελεημοσύνη στους φτωχούς, ώστε όλοι να μετανοήσουν και να ζητήσουν συγχώρεση για τις αμαρτίες τους, και όσοι προσβληθούν να κάνουν ειρήνη. Συνιστάται να είστε ταπεινοί και ταπεινοί όταν πηγαίνετε να προσευχηθείτε για βροχή και να φέρνετε μαζί σας ηλικιωμένους, παιδιά και ζώα μαζί με τους απογόνους τους (Zeylaî, Tebyîn, I, 231).

Κατά τη διάρκεια της προσευχής για τη βροχή στρίβουμε προς την qibla, ο ιμάμης σηκώνεται και προσεύχεται σηκώνοντας τα χέρια του. Οι πιστοί σηκώνουν τα χέρια τους και λένε «αμήν» όπου κάθονται (al-Fatawa’l-Hindiyye, I, 169).

Σύμφωνα με τον Abu Hanifa, δεν υπάρχει προσευχή Sunnah που πρέπει να εκτελείται κατά τη διάρκεια της προσευχής της βροχής. Ωστόσο, επιτρέπεται στους πιστούς να προσεύχονται χωριστά.

Σύμφωνα με τον Ιμάμ Αμπού Γιουσούφ και τον Ιμάμ Μωάμεθ, είναι μαντούμπ να εκτελείται μια συλλογική προσευχή δύο ρακάτων, όπως η προσευχή του Eid. Στην προσευχή της βροχής δεν διαβάζεται το αντάν, δεν διαβάζεται το ικαμά και τα τακμπίρ των συντρόφων. Μετά την προσευχή διαβάζεται το κήρυγμα. Μόλις τελειώσει το κήρυγμα, ο ιμάμης γυρίζει την πλάτη του στους ανθρώπους, όλοι στρέφονται προς την qibla, προσεύχονται και ζητούν συγχώρεση, ζητούν βροχή (Kâsânî, Bedâi’, I, 282-284).

Στις αιρέσεις Shafi’i, Mālikī και Hanbali, υπάρχει μια προσευχή δύο ρακάτων και ένα κήρυγμα που εκτελείται με την εκκλησία να απαγγέλλει τα zawaid takbirs στην προσευχή της βροχής, όπως η προσευχή του Eid (Nawawi, el-Mecmû’, V, 74; İbn Kudâme, el-Mughnî, III, 338-339· Cezîrî, el-Mezâhibü’l-erbe’a, I, 325).

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΒΡΟΧΗΣ 1:

Allahumme es’kına gaysen mugisen henien merien ğadeken mucelilen Seyhan ammen tabekan. Allahumme eskına’l-ğayse ve la tec’alna mine’l-kanitin. Allahümme inne bi’l-biladi vel’ibadi ve’l-people mine’l-levai ve’d-danki ma la neşku illa ileyke.Allahümme enbit lenezzer’a ve eddir lena’d-dar’a ve eskena min berakati’s- semai.Ve enbit lena χίλιες ευλογίες. Allahumme inna nestağfiruke inneke künte gaffaran. Fe ersili’s-semae aleyna mindaran…

ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΒΡΟΧΗΣ:

Ω Θεέ, δώσε μας γόνιμη βροχή, που μας βοηθάει, βολεύει στην καρδιά μας, ανακουφίζει, είναι άφθονη και ποτίζει ό,τι είναι ωφέλιμο. Θεέ μου, πότισέ μας με βροχή, μη μας κάνεις από αυτούς που χάνουν την ελπίδα. Θεέ μου! Υπάρχει τέτοια έλλειψη σε μινιόν, επαρχίες και άλλα πλάσματα που δεν μπορούμε να προσφέρουμε τίποτα εκτός από εσάς. Ω Παντοδύναμος Δημιουργός μας, κάνε τις καλλιέργειες να μεγαλώσουν για εμάς. Κάντε το γάλα μας άφθονο. Πότισέ μας με τις ευλογίες του ουρανού. Δώσε μας τις ευλογίες της γης. Ω γενναιόδωρος και γενναιόδωρος Θεέ μας, ζητάμε τη συγχώρεση σου, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι συγχωρείς, στείλε μας άφθονη βροχή από τον ουρανό. Ω, ο ελεήμων και ελεήμων Κύριε μας.

Προσευχή βροχής Τουρκικά και αραβικά Προφορά και έννοια: Πώς να προσευχηθείτε για τη βροχή

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΒΡΟΧΗΣ 2

Alhamdulillahi rabbi’l-‘âlemin Er-rahmâni’r-rahîm. Mâliki yevmi’d-dîn, Lâ ilâhe illallâhu yef’alü mâ yurîd. Allâhümme entellâhu lâ ilâhe illâ ente’l-ganiyyü ve nahnü’l-fukarâu, enzil ‘aleyne’l-ğayşe vec’al mâ enzelte lenâ lena δύναμη και ευγλωττία θεϊκή hine. «ένα γκάιρε νταρίν. Allâhümme’skınâ ğayşen muğîsen merîen layern merî’an ğadekan ‘επειγόντως βρίσκεστε στη Γκέιρα. Allâhümme’skınâ ğayşen muğîşen mürîen nâfıan ğayra darrin, «επειγόντως ğayra επειγόντως. Allahümme’skınâ, Allahümme’skınâ, Allahümme’skınâ. Allahümme Eğısna, Allahümme Eğısna, Allahümme Eğısna. “Allahumme’ski ‘ibadeke ve behâimeke venşur rahmeteke ve ahyi beledeke’l-meyyite.”

ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΒΡΟΧΗΣ

«Δόξα στον Κύριο των κόσμων, τον Ελεήμονα, τον Πολυεύσπλαχνο, τον Κάτοχο της Κρίσης/Ημέρα της Κρίσης. Δέν υπάρχει θεός παρά μόνο ο Αλλάχ. Κάνει ότι θέλει. Θεέ μου! Είσαι ο Αλλάχ, δεν υπάρχει θεός εκτός από Εσένα. Εσείς είστε πλούσιοι, εμείς είμαστε φτωχοί. Στείλτε άφθονη βροχή επάνω μας, στείλτε βροχή δύναμη και δύναμη για εμάς και στείλτε βροχή μέχρι (όταν τη χρειαστούμε). (Abu Dawud, Salat, 260· Ibn Majah,)Πώς να διαβάσετε την προσευχή με το κακό μάτι;  Τουρκική και αραβική ερμηνεία... Ποια προσευχή διαβάζεται κατά του κακού ματιού;

Πώς να διαβάσετε την προσευχή με το κακό μάτι; Τουρκική και αραβική ερμηνεία… Ποια προσευχή διαβάζεται κατά του κακού ματιού;

Warning: Undefined array key "mts_related_posts_taxonomy" in /home/krediverenbankal/public_html/wp-content/themes/mts_crypto/functions/theme-actions.php on line 320

Comments (No)

Leave a Reply