Πώς να κάνετε πλύση; Πραγματοποίηση πλύσης για προσευχή Diyanet… Προσευχές για απαγγελία κατά την πλύση!


Warning: Undefined array key "mts_single_featured_image" in /home/krediverenbankal/public_html/wp-content/themes/mts_crypto/single.php on line 137
Πώς να κάνετε πλύση;  Πραγματοποίηση πλύσης για προσευχή Diyanet... Προσευχές για απαγγελία κατά την πλύση!


Οι μουσουλμάνοι πολίτες κάνουν πλύσεις πριν εκτελέσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Όσοι ζητούν την πλύση κάνουν έρευνα για τη σωστή πλύση. Στον μουσουλμανικό κόσμο το ρητό «η καθαριότητα είναι μέρος της πίστης» συνοψίζει εν συντομία την έννοια της πλύσης. Η Προεδρία των Θρησκευτικών Υποθέσεων έχει απαριθμήσει τα πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν κάνετε πλύση.

ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΚΟΙΛΙΟΣ; ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ABDEST ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ!

1) Πρόθεση

Πριν κάνει την πλύση, ένας μουσουλμάνος εκφράζει την πρόθεση της πλύσης: σκοπεύω να κάνω πλύση για χάρη του Αλλάχ. Η πρόθεση αυτή λαμβάνεται ως βάση μέχρι να σταματήσει η πλύση.

2) Πλύνετε τα χέρια σας

«Eûzübillahimine şeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim» Πρώτα πλένονται τα χέρια τρεις φορές, μέχρι τους καρπούς και ανάμεσα στα δάχτυλα. Τρίψτε καλά ανάμεσα στα δάχτυλα. Καθαρίζεται σχολαστικά, συμπεριλαμβανομένου του καρπού. Προσευχή για απαγγελία ενώ πλένετε τα χέρια σας: Alhamdulillâhillezî ce’alel-mâe tahûren ve ce’alel-İslâme nuran. Σημασία: Δόξα στον Αλλάχ, που έκανε το νερό καθαρό και το Ισλάμ φως.

3) Πλύνετε το στόμα σας

Αφού πλύνει τα χέρια του, ο μουσουλμάνος φέρνει νερό στο στόμα του τρεις φορές και καθαρίζει το εσωτερικό του στόματός του. Προσευχή που πρέπει να απαγγείλετε πριν φέρετε νερό στο στόμα σας: Allahumma! Esgınî min pool nebiyyike ke’sen lâ ezme’u ba’dehû ebedâ. Σημασία: Ω Κύριε μου, άσε με να πιω ένα φλιτζάνι από το ποτήρι του Προφήτη σου (Sallallahu Alayhi wa Sallam), για να μην διψάσω ποτέ ξανά.

4) Δώστε νερό στη μύτη σας

Μετά τον καθαρισμό του στόματος, ο μουσουλμάνος ρίχνει νερό στη μύτη τρεις φορές και το νερό πρέπει να τραβηχτεί στις ρινικές οδούς. Προσευχή για να διαβάσετε πριν δώσετε νερό στη μύτη σας: Allâhümme Erihnî raihatel Cenneti verzugnî min neîmihâ vela türıhnî raihaten naar. Σημασία: Ω Θεέ μου! Χάρισέ μου το άρωμα του Παραδείσου και δώσε μου τις ευλογίες του Παραδείσου. Μη μου δίνεις τη μυρωδιά της κόλασης

5) Καθαρίστε το πρόσωπό σας τρεις φορές

Μετά την έγχυση νερού στη μύτη τρεις φορές, το πρόσωπο πλένεται 3 φορές. Προσευχή για απαγγελία: Allahumma! Beyyid vechîy binûrike yevme tebyeddu vücûhun ve tesveddu vücûh. Σημασία: Ω, Κύριε! Κάνε το πρόσωπό μου λευκό και φωτεινό με το φως σου την ημέρα που πολλά πρόσωπα θα είναι λευκά και πολλά πρόσωπα θα είναι μαύρα.

Πώς να κάνετε πλύση Πώς να κάνετε πλύση για την προσευχή Θρησκευτικές υποθέσεις... Προσευχές που πρέπει να απαγγέλλετε ενώ κάνετε πλύση

6) Πλύνετε το δεξί σας χέρι

Μετά το πλύσιμο του προσώπου τρεις φορές, ο δεξιός βραχίονας μπορεί να πλυθεί τρεις φορές, εάν το επιθυμείτε, ή να καθαριστεί μέχρι τους αγκώνες με νερό, εάν θέλετε. Προσευχή για απαγγελία: Allahumma! A’tınîy kitâbîy bi-yemînî ve hâsibnîy hisâben yesîra. Σημασία: “Allahumme! A’tınîy kitâbîy bi-yemînî ve hâsibnîy hisâben yesîra.” Σημασία: “Κύριέ μου! Δώσε το βιβλίο μου στα δεξιά μου και κάνε τον λογαριασμό μου εύκολο.

7) Πλύνετε το αριστερό σας χέρι

Όπως ο δεξιός βραχίονας, έτσι και ο αριστερός βραχίονας καθαρίζεται με τον ίδιο τρόπο. Προσευχή για απαγγελία: Allahumma! Lâ tu’tınî kitâbî bi north ve lâ mille verâi zahrî ve lâ tuhâsibnî hısâben sedîdâ. Σημασία: Ω, Κύριε! Μη μου δώσεις το βιβλίο στο αριστερό σου χέρι, μη μου το δώσεις από πίσω και μη με δυσκολεύεις να κάνω τα μαθηματικά.

8) Καθαρίστε το κεφάλι σας

Μετά το πλύσιμο του αριστερού βραχίονα, το δεξί χέρι κρατιέται στο νερό, η παλάμη του χεριού τοποθετείται στο κέντρο του κεφαλιού, το χέρι πέφτει προς τα εμπρός. Προσευχή για απαγγελία: Allahumma! Ğashşinî bi rahmetike ve enzil ‘aleyye min berakâtike. Σημασία: Ω Θεέ μου! Κάλυψέ με με το έλεός σου, στείλε τις ευλογίες σου πάνω μου.

9) Καθαρισμός αυτιών

Αφού καθαριστεί το κεφάλι, τα χέρια καθαρίζονται και το εσωτερικό και πίσω από τα αυτιά καθαρίζονται. Προσευχή για ανάγνωση: Allâhümmec’alnî minel-lezîne yestemi’ûnel – kavle fe yettebi’ûne ahsenehû. Σημασία: Ω, Κύριε! Κάνε με έναν από αυτούς που ακούν τον Λόγο και τον ακολουθούν με τον καλύτερο τρόπο.

Πώς να κάνετε πλύση Πώς να κάνετε πλύση για την προσευχή Θρησκευτικές υποθέσεις... Προσευχές που πρέπει να απαγγέλλετε ενώ κάνετε πλύση10) Καθαρισμός του λαιμού

Αφού καθαρίσετε τα αυτιά, καθαρίστε τα χέρια σας και τρίψτε 4 δάχτυλα (εκτός από τον αντίχειρα) ανάποδα στο πίσω μέρος του λαιμού σας. Προσευχή για απαγγελία: Allahumme a’tik rakabetî minen-nâr. Vahfazni minesselasili vel aglal. Σημασία: Ω, Κύριε! Προστάτεψε το λαιμό μου από την αιχμαλωσία της φωτιάς, από τις αλυσίδες και τα δεσμά της κόλασης.

11) Καθαρισμός του δεξιού ποδιού

Μετά τον καθαρισμό του λαιμού, καθαρίζεται το δεξί πόδι και τρίβονται τα κενά μεταξύ των δακτύλων. Προσευχή για απαγγελία: Allahumma! Sebbit gradualyye ‘alas-sıratı yevme tezillü fîhil-akdâm. Σημασία: Ω, Κύριε! Κάνε τα πόδια μου σταθερά στο Σιράτ την ημέρα που πολλά πόδια παραπαίουν.

12) Καθαρισμός του αριστερού ποδιού

Ο καθαρισμός του δεξιού ποδιού καθαρίζει το αριστερό πόδι με τον ίδιο τρόπο. Προσευχή για ανάγνωση: Allahumme’c-alli sa’yî meşkûren ve zenbî συγχωρείται και οι πράξεις γίνονται δεκτές και το εμπόριο γίνεται len tebûre. Σημασία: Ω, Κύριε! Δώσε μου μια δουλειά που σου αρέσει, συγχώρεσε τις αμαρτίες μου, χάρισέ μου μια αποδεκτή πράξη και ένα επάγγελμα που δεν προκαλεί απώλειες.

Προσευχή που πρέπει να απαγγέλλουν οι μουσουλμάνοι μετά την πλύση: Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας ευχαριστήσει για τις ευλογίες σας. Vecealnî minellezine la *havfün aleyhim velahüm yahzenûn. SubhanakAllahumme vebihamdike Eşhedüenla ilahe illa ente vahdeke lâ şerikeleke ve enne Muhammeden abdüke ve rasuluke. Estagfiruke veetübü ileyke.

Εννοια: Ω Αλλάχ, κάνε με έναν από αυτούς που μετανοούν, κάνε με έναν από αυτούς που εξαγνίζονται και κάνε με έναν από τους δίκαιους υπηρέτες σου. Κάνε μας έναν από αυτούς που δεν θα φοβούνται και δεν θα λυπούνται την Ημέρα της Κρίσεως. Ω Αλλάχ, σε εξυψώνω από όλες τις ατελείς ιδιότητες. σε επαινώ. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει θεός εκτός από Εσένα. Δεν έχεις σύντροφο. Για άλλη μια φορά, καταθέτω ότι ο Μωάμεθ (Sallallahu Alayhi wa Sallam) είναι ο υπηρέτης και ο αγγελιοφόρος Σου. Σου ζητώ συγχώρεση και μετανοώ σε σένα.Ποια είναι αυτά που διακόπτουν την πλύση;  Ποιες καταστάσεις ακυρώνουν την πλύση και πότε ενδείκνυται η ανανέωσή της;

Ποια είναι αυτά που διακόπτουν την πλύση; Ποιες καταστάσεις ακυρώνουν την πλύση και πότε ενδείκνυται η ανανέωσή της;

Πόσα λεπτά διαρκεί η προσευχή της Παρασκευής και τι ώρα τελειώνει;  Λεπτομέρειες για τις ώρες προσευχής της Παρασκευής...

Πόσα λεπτά διαρκεί η προσευχή της Παρασκευής και τι ώρα τελειώνει; Λεπτομέρειες για τις ώρες προσευχής της Παρασκευής…

Πώς να κάνετε την προσευχή της Παρασκευής;  Πόσες ρακάτες είναι η προσευχή της Παρασκευής;  Πώς να κάνετε την προσευχή της Παρασκευής βήμα προς βήμα...

Πώς να κάνετε την προσευχή της Παρασκευής; Πόσες ρακάτες είναι η προσευχή της Παρασκευής; Πώς να κάνετε την προσευχή της Παρασκευής βήμα προς βήμα…

Warning: Undefined array key "mts_related_posts_taxonomy" in /home/krediverenbankal/public_html/wp-content/themes/mts_crypto/functions/theme-actions.php on line 320

Comments (No)

Leave a Reply