Πώς πραγματοποιείται η διαδικασία ανανέωσης άδειας οδήγησης το 2023, ποια δικαιολογητικά απαιτούνται; Πόσο είναι το τέλος ανανέωσης άδειας οδήγησης;


Warning: Undefined array key "mts_single_featured_image" in /home/krediverenbankal/public_html/wp-content/themes/mts_crypto/single.php on line 137
Πώς πραγματοποιείται η διαδικασία ανανέωσης άδειας οδήγησης το 2023, ποια δικαιολογητικά απαιτούνται;  Πόσο είναι το τέλος ανανέωσης άδειας οδήγησης;


Το ερώτημα πώς θα διεξαχθεί η διαδικασία ανανέωσης άδειας οδήγησης το 2023 συνεχίζει να αμφισβητείται από τους πολίτες που διαθέτουν οχήματα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Πληθυσμού και Ιθαγένειας, η διάρκεια ισχύος των παλαιών αδειών οδήγησης παρατάθηκε κατά άλλα 2 χρόνια. Με τη νέα απόφαση, οι παλιές άδειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλα δύο χρόνια. Ενώ μέχρι τώρα οι διαδικασίες ανανέωσης άδειας οδήγησης γίνονταν στις γενικές αστυνομικές διευθύνσεις, οι διαδικασίες ανανέωσης άδειας οδήγησης γίνονται στα ληξιαρχεία από τις 2 Απριλίου 2018.

ΠΩΣ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΗ ΑΔΕΙΑΣ;

Για νέο τύπο άδειας οδήγησης ALO 199, “ALO 199 Mobile Application” ή “nvi.gov.tr” Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού στο. Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το ραντεβού που θα κλείσουν στα ληξιαρχεία για την αλλαγή άδειας. Οι αρμόδιοι φορείς για την τροποποίηση της άδειας οδήγησης είναι τα ληξιαρχεία. Μπορείτε να κάνετε αίτηση σε οποιοδήποτε γραφείο μητρώου επιθυμείτε. Μετά την αίτηση, οι άδειες οδήγησης που εκδίδονται από τη Γενική Διεύθυνση Υποθέσεων Πληθυσμού και Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών παραδίδονται στους ΠΤΤ και παραδίδονται στις διευθύνσεις των αιτούντων εντός της χώρας.

ΣΕΛΙΔΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Πώς είναι η διαδικασία ανανέωσης άδειας οδήγησης το 2023, ποια δικαιολογητικά απαιτούνται, πόσο κοστίζει η ανανέωση άδειας οδήγησης;

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Τα έγγραφα που αναφέρονται παρακάτω και είναι απαραίτητα για την ανανέωση της άδειας οδήγησης ισχύουν και για όσους θέλουν να αντικαταστήσουν την άδεια παλαιού τύπου με νέα, όσους θέλουν να την αντικαταστήσουν λόγω αλλαγής των στοιχείων ταυτότητάς τους, όσους θέλουν να αντικαταστήστε το λόγω φθοράς και όσοι θα ήθελαν να το αντικαταστήσουν λόγω απώλειας ή κλοπής.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
 Δελτίο ταυτότητας ή ταυτότητα
 Έκθεση υγείας οδηγού
 1 βιομετρική φωτογραφία τραβηγμένη τους τελευταίους έξι μήνες
 Κάρτα ομάδας αίματος (εάν δεν περιλαμβάνεται στην Έκθεση Υγείας)
 Κατάθεση άδειας οδήγησης, πολύτιμων εγγράφων, φόρου και ιδρυτικού τέλους.
 Λεπτομερείς πληροφορίες για τα τιμολόγια είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση «randevu.nvi.gov.tr».
μπορεί να μάθει.

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ/ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΑΞΕΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 Δελτίο ταυτότητας ή ταυτότητα
 Παλιά άδεια οδήγησης
 Έκθεση υγείας οδηγού
 1 βιομετρική φωτογραφία τραβηγμένη τους τελευταίους έξι μήνες
 Κάρτα ομάδας αίματος (εάν δεν περιλαμβάνεται στην αναφορά υγείας)
 Κατάθεση 13 TL αμοιβής πολύτιμου χαρτιού και 2 TL αμοιβής θεμελίωσης
 Λεπτομερείς πληροφορίες για τα τιμολόγια είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση «randevu.nvi.gov.tr».
μπορεί να μάθει.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ
 Δελτίο ταυτότητας ή ταυτότητα
 Έκθεση υγείας οδηγού
 1 βιομετρική φωτογραφία τραβηγμένη τους τελευταίους έξι μήνες
 Κάρτα ομάδας αίματος (εάν δεν περιλαμβάνεται στην αναφορά υγείας)
 Παράβολο πολύτιμης κάρτας 13 TL και θεμελίωσης 2 TL σε περίπτωση απώλειας της άδειας οδήγησης παλαιού τύπου.
με κατάθεση του τέλους, 280 TL σε περίπτωση απώλειας της νέας άδειας τύπου
Κατάθεση τέλους χαρτιού και θεμελίωσης 65 TL
 Λεπτομερείς πληροφορίες για τα τιμολόγια είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση «randevu.nvi.gov.tr».
μπορεί να μάθει.
 Επαρχιακό ληξιαρχείο όπου υποβάλλεται το αίτημα για απώλεια άδειας οδήγησης,
Ο τόπος από τον οποίο ελήφθη για πρώτη φορά η άδεια οδήγησης ζητά γνώμη από το ληξιαρχείο της περιφέρειας.
Οι ερωτήσεις λαμβάνονται με βάση την απάντηση που ελήφθη. Η διαδικασία ανταπόκρισης είναι ο πληθυσμός της περιοχής
Διαφέρει ανάλογα με την πυκνότητα του καταλόγου.

ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023;

Τα τέλη για την πώληση δελτίων ταυτότητας που θα εφαρμοστούν το 2023 καθορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομικών. Το τέλος για δελτίο ταυτότητας που εκδόθηκε λόγω γέννησης ή αντικατάστασης εκτός της νόμιμης περιόδου ειδοποίησης είναι 83,00 TL, ενώ το τέλος ταυτότητας που εκδόθηκε λόγω απώλειας είναι 166,00 TL.

Κατά τη διαδικασία απόκτησης άδειας οδήγησης γίνονται πολλές πληρωμές όπως δίδακτρα μαθημάτων, δίδακτρα και έξοδα εξετάσεων. Οι τιμές άδειας οδήγησης το 2023 έχουν ως εξής:

Κόστος εγγραφής για τις τάξεις A, A1, A2 και F: 825 TL, κάρτα κόστους αξίας: 624 TL, τέλος θεμελίωσης: 145 TL, σύνολο: 1.594 TL
Κόστος εγγραφής για την κατηγορία Β: 2.489,90 TL, Κόστος πολύτιμης κάρτας: 624 TL, Κόστος θεμελίωσης: 145 TL, Σύνολο: 3.258,9 TL
Κόστος εγγραφής για τις τάξεις B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G και M: 4.154,70 TL, Κάρτα αξίας: 624 TL, Κόστος θεμελίωσης: 145 TL, Σύνολο: 4.923, 70 TL

ΣΕ ΠΟΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ;

Το τέλος για την ανανέωση της άδειας οδήγησης μπορεί να κατατεθεί στις τράπεζες όπου μπορούν να γίνουν οι πληρωμές, με πρωτόκολλα υπογεγραμμένα από το Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομικών και το Traffic Foundation. Τα τέλη ανανέωσης άδειας οδήγησης μπορούν επίσης να πληρωθούν διαδικτυακά.

akbank
Ενεργή τράπεζα
ING Bank
Shekerbank
Türkiye Vakıflar Bankasi
Kuveyt Turk Participation Bank
Albaraka Turk Participation Bank
TC Ziraat Bank
Τουρκική Τράπεζα Οικονομίας
Εγγυητική Τράπεζα
παραλία
PTT BankΠόσο θα κοστίζουν τα μαθήματα άδειας οδήγησης και άδειας οδήγησης το 2023;

Πόσο θα κοστίζουν τα μαθήματα άδειας οδήγησης και άδειας οδήγησης το 2023;

Πώς και πού να λάβετε πιστοποιητικό υγείας για την άδεια οδήγησης;  Λεπτομέρειες για να λάβετε την αναφορά υγείας του οδηγού σας για ανανέωση άδειας οδήγησης!

Πώς και πού να λάβετε πιστοποιητικό υγείας για την άδεια οδήγησης; Λεπτομέρειες για να λάβετε την αναφορά υγείας του οδηγού σας για ανανέωση άδειας οδήγησης!

Warning: Undefined array key "mts_related_posts_taxonomy" in /home/krediverenbankal/public_html/wp-content/themes/mts_crypto/functions/theme-actions.php on line 320

Comments (No)

Leave a Reply