Proje Bazlı Teşvik Sistemi Nedir? Sistem Nasıl İşlemektedir?

Proje bazlı teşvik sistemi yatırımların proje bazında desteklenmesi ile bazı kanun ve kanun hükmünde yatırımlara devlet eli ile destek verilmesi kararnamesidir. Söz konusu destek sistemi ile kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığım azaltacak, teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek, yenilikçi, AR – GE yoğun ve yüksek katma değerli yatırımların proje bazlı olarak desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesini konu edinir

Projelerin bu Karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulması için asgari sabit yatırım tutarının bu Kararda belirtilen amaç ve kapsam doğrultusunda Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine yönelik olan ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı bünyesinde desteklenmesine karar verilen yatırımlar için elli milyon Türk Lirası, diğer yatırımlar için ise beş yüz milyon Türk Lirası olması gereklidir.

 

Proje Bazlı Teşvik Sisteminin Amacı Nedir?

Proje bazlı teşvik sisteminde sistem Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayabilecek olması, Arz güvenliğini sağlayabilecek olması,  dışa bağımlılığı azaltabilecek olması,  Teknolojik dönüşümü gerçekleştirecek olması, Yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek 500 Milyon TL üzerindeki yatırım projelerinin proje bazlı olarak özel destek mekanizmaları ile desteklenme durumudur.

 

Teşvik Sistemiyle Verilen Destekler

Bu Karar kapsamında proje bazlı olarak desteklenmesi uygun bulunan yatırımlara, aşağıdakilerden uygun görülen destek veya destekler sağlanabilmektedir.
a) Gümrük vergisi muafiyeti desteği
b) KDV istisnası desteği
e) KDV iadesi desteği
ç) Vergi indirimi veya istisnası desteği
d) Sigorta primi işveren hissesi desteği
e) Gelir vergisi stopajı desteği
t) Nitelikli personel desteği
g) Faiz veya kar payı desteği
ğ) Sermaye katkısı desteği
h) Enerji desteği
ı) Hibe desteği
i) Yatırım yeri tahsisi desteği
j) Altyapı desteği

Okudunuz Mu?  İkiz, Üçüz gibi Çocuğu Olanlara Çoklu Doğum Yardımı Verilecek!

 

Yatırım Teşvik Sistemi

 • Bölgesel teşvikler
 • Öncelikli yatırımlar
 • Büyük ölçekli yatırımlar
 • Stratejik yatırımlar
 • Genel teşvikler alt başlıklarından oluşmaktadır.

 

Amacı

 • Proje tabanlı destek sistemlerinde amaç ülkemizde mevcut durumda ya da gelecekte ortaya çıkabilecek bir kriz anında tedariksiz yakalanmamak
 • Arz güvenliğini sağlamak
 • Dışa bağımlılığı azaltmak
 • Teknolojik dönüşümleri sağlamak

 

Muhtemel Yatırım Konuları

 • Yenilebilir enerji çeşitleri üretim teknolojileri alanı
 • Petrokimya alanı
 • Cevhere dayalı entegre metalürji sistemleri
 • Sağlık teknolojileri alanı
 • Ulaştırma teknoloji alanları
 • Savunma sistemleri uzay ve havacılık teknolojileri
 • Biyo teknoloji alanı
 • Nano teknoloji alanı
 • Bilişim ve haberleşme teknolojileri alanları